Regulamin

Regulamin serwisu jawgastronomii.pl

  1. Portal przeznaczony jest do tworzenia profili osób pracujących w branży gastronomicznej.
  2. Serwis nie odpowiada za opóźnienia wynikające z nieterminowego dostarczenia przez klientów materiałów koniecznych do emisji ogłoszenia, jak i z przyczyn technicznych i losowych.
  3. Opłata abonamentowa lub reklamy dokonywana jest według obowiązującego cennika.
  4. Portal zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz do darmowej publikacji ofert pracy przez pracodawcę.
  5. Portal nie udostępnia zgromadzonych adresów osobom trzecim.
  6. Odpowiedzialność za treść ogłoszeń ponosi klient, portal odpowiada za prawidłowe wprowadzenie treści i ich zgodność z materiałami przekazanymi przez klienta.
  7. Za ewentualne roszczenie osób trzecich odpowiedzialność ponosi klient.
  8. Portal może odmówić publikacji ogłoszenia lub reklamy, których profil jest niezgodny z profilem portalu lub, jeśli ich treść narusza przepisy prawa, normy społeczne i obyczajowe. Portal może również odmówić emisji ogłoszenia bądź reklamy, które mogłyby zaszkodzić jego wizerunkowi lub narazić go na straty.
  9. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania serwisu prosimy składać na adres biuro@jawgastronomii.pl
2016 © Copyright jawgastronomii.pl. All Rights Reserved